Ripple XRP

Ripple is een bedrijf dat in 2012 is opgericht in Californië. Hier wordt gewerkt aan het betaalprotocol welke voornamelijk is gericht op het stroomlijnen van het onderlinge betalingsverkeer tussen banken. De munt die op de blockchain van Ripple kan worden gebruikt heet XRP.Het grootste en voornaamste verschil tussen Bitcoin en Ripple is de achterliggende filosofie en het doel van de betreffende cryptocurrency. Waar Bitcoin is ontwikkeld met als doel dat twee partijen rechtstreeks en gedecentraliseerd transacties kunnen verrichten, is Ripple juist ontworpen om het reeds bestaande betalingssysteem te verbeteren. Een tweede verschil is dat Bitcoin gemined kan worden, hetgeen betekent dat mensen of partijen Bitcoin kunnen verdienen door transacties samen te voegen in een blok en deze toe te voegen aan de blockchain waardoor transacties verwerkt worden. Op deze manier kan iedereen over Bitcoin beschikken indien de benodigde dienst wordt geleverd. Daar staat tegenover dat Ripple de uitgifte van XRP heeft gecentraliseerd waarbij alle uit te geven XRP al zijn gecreëerd. Alle gecreëerde maar nog niet uitgegeven XRP worden beheerd door de Ripple Foundation.

Genoteerd op Bitvavo, en vele andere internationale beurzen.

Crypto - Ripple XRP

Meer over Ripple XRP

Bitvavo

Ripple is sinds 2020 opgenomen bij Bitvavo. Dat betekent dat deze crypto door Bitvavo serieus genomen wordt.

Crypto Millionaire

Ripple XRP behoort tot onze portefeuille. Hopelijk zal de Ripple XRP de komende jaren gaan groeien.

Groei

Ripple groeit. Op moment van schrijven heeft Ripple op 1,53 gestaan. Wij zijn benieuwd wat deze crypto verder gaat doen....